Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

O nás

Stavať plavidlá pre zákazníka už od nášho zaèiatku v júni 1922 neodmysliteľne patrí k lodiarskemu remeslu. Chceme byť úspešná lodenica v regióne strednej Európy. Projekty u nás nekonèia postavením plavidla. Práce zabezpeèujeme v plnom rozsahu od novostavby, opravy, prestavby motorových nákladných a osobných plavidiel, tlaèných remorkérov a èlnov ako pre materskú spoloènosť, Slovenská plavba a prístavy, a.s., tak aj pre samotných vlastníkov v segmente rieènych plavidiel.

Cetifikáty:

ISO 9001:2000 a Recognition for BV Mode II Suvrey Scheme

Vyjadrite svoj názorPre skvalitnenie služieb zákazníkom a ISO 9001 normy sme pripravili niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu požiadavky klienta zapracovať do vnútorných pracovných postupov a tým úspešnejšie vykonávať práce požadované zákazníkom

dream vision desire plesure...

SHIPYARD.sk